Perjalanan

pada matamu aku mengarungi lautan bintang yang kerlip dalam keteduhan dan kedalaman yang tak terukur atau janganjangan aku tenggelam dalam badai kata-katamu pertanyaan bangkit dan luruh seketika kegelisahan menjelma bahagia yang malumalu doa seperti apa yang patut kita ucap kalau bahagia bukanlah tujuan kita ia tercecer di mana-mana sepanjang perjalanan kita menuju apa? dalam kabut kita […]